Udvikling af Management Teams og Bestyrelser​

Optimering af teamets samarbejde, effektivitet og forretningsmæssige resultater.

Det enkelte team-medlems personlighed og adfærd, kombineret med

den interne dynamik i teamet er direkte relateret til teamets forretningsmæssige resultater.

Ved at anvende People In Focus 'Management Team Profile' (MTP)

fastlægger vi teamets nuværende opfattelse af dets kompetencer indenfor områder som f.eks. samarbejde, intern kommunikation, problemløsning, eksekveringsstyrke, strategisk planlægning mv.

I et parallelt forløb gennemgår team-medlemmerne en individuel personligheds- og adfærdsvurdering, og opnår herigennem et fornyet og opdateret indblik i egen adfærd indenfor områder som f.eks. arbejdsstil, interpersonlige relationer, ledelsesstil, beslutningsmønstre, managementstil og potentiale.

Ved at relatere teamprofilen og de individuelle personprofiler til virksomhedens forretningsmæssige mål, resultater og organisatoriske udfordringer klarlægges årsager, konsekvenser og udviklingsområder.

Igennem denne proces skabes ligeledes accepten for forandringer.

Med virksomhedens kommercielle og strategiske mål som omdrejningspunkt, involverer udviklingsprocessen en række udfordringer til teamet. Denne proces frembringer nye erkendelser og konklusioner vedrørende teamets udvikling, og dets fremtidige prioriteter, og den fremtidige team-profil materialiserer sig.

Forløbet er individuelt tilpasset det enkelte management team og den enkelte bestyrelse, og er fokuseret på at transformere de involverede fra at være en gruppe af ledere til at være et tætknyttet team med fælles målsætning og fælles forretningsprioriteter.

adresseinformation

People In Focus ApS

Strandvejen 100

2900 Hellerup - Denmark

Find os på Google

kontaktinformation

CVR: 30808045

Telefon: +45 40 53 74 86

E-mail: jtr@peopleinfocus.dk