Management team due diligence og Management team review

- Et redskab til at vurdere den vigtigste ressource i forbindelse med investeringer

​Adfærden, personligheden og indsatsen hos de enkelte management team medlemmer kombineret med den interne team-dynamik er afgørende faktorer for en vellykket investering.

Talrige undersøgelser og studier peger på, at mangel på management og/eller ledelse er de altovervejende årsager til, at investeringer mislykkes.

Indtil for få år siden havde investorer kun antagelser og andenhånds oplysninger til deres rådighed, når de forsøgte at vurdere den ledelse, som havde fået overdraget forvaltningen af deres investering og som skulle sikre deres ROI.

​Siden 2006 har People In Focus’ MTD- og MTR processer skabt gennemsigtighed omkring den forventede adfærd og resultater hos de enkelte management team medlemmer såvel som hos det samlede management team.

Dette har givet danske og internationale investorer et kvalificeret beslutningsgrundlag forud for beslutningen om investering.

"Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships."

-- Michael Jordan​

Fordele for investor

  • Klarhed over den vigtigste af alle selskabets ressourcer.
  • Investor opnår et kvalificeret grundlag for beslutningen om investering.
  • Indsigt i kompetence-sammensætningen og de potentielle behov for styrkelse af teamet.
  • ​Strategisk alignment: MTD og MTR giver investor et kvalificeret grundlag for at vurdere overensstemmelsen mellem investors og management teamets opfattelse af de vigtigste strategiske mål.
  • ​ Investor opnår et værdifuldt værktøj til at samarbejde med ledergruppen og dermed til at sikre den rigtige forretningsmæssige og organisatoriske vej fremad.​

Fordele for management teamet

  • Det enkelte team medlem opnår en opdateret indsigt i sine styrker, begrænsninger og potentiale samt feedback og rådgivning med hensyn til fremtidig udvikling.
  • ​Team medlemmerne opnår indsigt i den nuværende team-dynamik samt, efter behov, rådgivning omkring optimering af teamets effektivitet.
  • ​Teamet opnår indsigt i det potentielle behov for styrkelse af teamets faglige faglige kompetencer.
  • ​Teamet opnår et værdifuldt værktøj til at samarbejde med investor og dermed til at sikre den rette forretningsmæssige og organisatoriske vej fremad.​​

adresseinformation

People In Focus ApS

Strandvejen 100

2900 Hellerup - Denmark

Find os på Google

kontaktinformation

CVR: 30808045

Telefon: +45 40 53 74 86

E-mail: jtr@peopleinfocus.dk